UAB
PER QUÈ ESTUDIAR A
LA FUB?
NOUS ALUMNES
Clínica Universitària de Manresa

RECURSOS D´APRENENTATGE DEL GRAU EN EDUCACIÓ INFANTIL


Espais virtuals

L’alumnat de la titulació disposa de:
• Una intranet en la qual té accés a tota aquella documentació d’interès del grau.
• Plataforma moodle per a totes les assignatures de la titulació, que s’hi accedeix des de la intranet.
• Espai de comunicació que s’utilitza bàsicament en el Pla d’acció tutorial. S’hi accedeix des de la intranet.

Equipaments
Les diferents titulacions del centre comparteixen els següents espais:

Aulari
• 26 aules amb diferent capacitat per a les classes teòriques
          - 10 aules mida petita  (capacitat entre 20 i 40 persones)
          - 8 aules mida mitjana (capacitat  entre 40 i 60 persones)
          - 8 aules mida gran (capacitat entre 60 i 80 persones)
• 1 aula d’informàtica amb capacitat per a 40 persones equipada amb 33 ordinadors portàtils.
• 1 sala per a música i dansa
• 1 laboratori d’art amb  l’equipament material necessari
• 1 laboratori de medi  amb l’equipament material necessari
• 1 gimnàs amb l’equipament material necessari
• 1 sala d’actes amb capacitat per a 200 persones
Totes les aules estan equipades amb ordinador, videoprojector, pantalla, altaveus i connexió a xarxa informàtica i a internet.

Sales d’estudi
El Centre disposa de 2 sales d’estudi amb 15 i 6 ordinadors, respectivament, que tenen connexió a internet. Les sales estan equipades amb taules i cadires que permeten el treball individual i en grup.

Biblioteca
La Biblioteca del Campus universitari de Manresa.

Lab 0_6
Des de gener del 2016, el grau disposa del Lab 0_6, Centre de Descoberta, documentació i recerca per a l’educació científica a les primeres edats, que ofereix visites escolars i familiars per a nens i nenes de fins a 6 anys sota la supervisió del professorat de  la universitat i amb el guiatge de mestres formats a Umanresa. 

El Lab és un recurs important per a posar en relació teoria i pràctica en la formació de les futures mestres, que aporta:
- als infants, l’oportunitat de viure experiències positives  d’exploració i descoberta en l’àmbit de la ciència.
- a les estudiants,  oportunitats de formació des de diferents assignatures i de recerca en el Treball Final de Grau.
- al professorat, el contacte directe amb infants d’educació infantil i  la possibilitat de posar a prova i fer recerca sobre propostes innovadores.
- a la comunitat, conèixer i gaudir de les innovacions que es generen en el si de la universitat.

 

 

 

 

Fundació Universitària del Bages / Av. Universitària, 4-6 / T. 93 877 41 79 / 08242 Manresa (Barcelona) / fub@fub.edu
Universitat Saludable Escola de Formació contínua Clínica Universitària de Manresa separador Universitat Autònoma de Barcelona Departament d'Innovació, Universitats i Empresa Universia Agència per a la qualitat del sistema Universitari de Catalunya Campus Universitàri

Utilitzem cookies per millorar el nostre lloc web i la seva experiència en usar-ho. Les cookies utilitzades pel funcionament essencial del lloc ja s'han establert. Per saber més sobre les cookies que utilitzem i com eliminar-les, consulteu la nostra política de privacitat.

Accepto les cookies d'aquest lloc web.